Opvoedingshulp

Meestal gaat het om hulpvragen waar je als ouder nood hebt aan een ‘maatwerkpedagogiek’ voor je  bijzondere of moeilijk te doorgronden kind.

Veel van die opvoedingsvragen zien we als  afstemmingsvragen.  We helpen je om terug aan te sluiten bij je kind.

We werken met jou als ouder, niet via jou.  We zoomen in  op alle ontwikkelingsdomeinen van het kind, en ook de bestaande krachten in de bredere context worden benut en aangesproken.
Mits  toestemming,  wordt  contact genomen met school en andere hulpverleners.

Uiteindelijk wordt de expertise van jou als ouder en die van de therapeut samengevoegd en vertaald naar een bijzonder plan van aanpak.

Bedoeling is een kortdurende begeleiding (minimum 3 tot maximaal 10 sessies) aan te bieden.