Myriam

Ik ben Myriam Penxten (°1958). Master in de pedagogische wetenschappen is mijn basisopleiding. Nadien behaalde ik het postgraduaat gedragstherapie.


Ik heb ruim dertig jaren ervaring in de gesubsidieerde kinder- en jeugdhulp. Ik was professioneel verbonden aan diensten voor jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en pleegzorg. De voorbije jaren ben ik lector aan de hogeschool UCLL (United College Leuven-Limburg). Ik geef er de vakken gedragsbeïnvloeding, opvoedingsondersteuning, sociaal-agogische vaardigheden en beroepspraktijk aan toekomstige kinder- en jeugdprofessionals.

Ik ben kinder- en jeugdtherapeut als zelfstandige in bijberoep. Een aantal jaren was ik verbonden aan psychologisch centrum Faresa.  Sinds september 2018 startte ik mijn eigen praktijk 'Competent'. 

Op vraag van professionele diensten en opleidingsinstituten geef ik eveneens supervisie.

Mijn privé-ervaring als mama van drie kinderen, en mams van eveneens drie kleinkinderen, zet ik graag in om goed aan te sluiten bij mijn cliënten. Moeilijkheden, vallen en opstaan op de pedagogische werkvloer zijn me niet vreemd.

Ik ben lid van de beroepsverenigingen VVO (Vlaamse vereniging voor orthopedagogen) en VVGT (Vlaamse vereniging voor gedragstherapie). Als psychotherapeut ben ik erkend door de mutualiteiten waardoor gedeeltelijke terugbetaling voor een  aantal consultaties mogelijk is.

Mijn visumnummer als klinisch orthopedagoog= 294682