Lori

Mijn naam is Lori Berthels (°1991), Bachelor kleuteronderwijs en Master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Sinds februari 2016 werk ik binnen een Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning bij STOP 4-7. Niet alleen door mijn opleiding kleuteronderwijs heb ik ervaring met het opvoeden van kinderen in al zijn facetten, maar ook door mijn huidige job. Hier kom ik regelmatig in contact met kinderen tussen de vier en acht jaar met gedragsproblemen, ADHD, ASS of een comorbide stoornis.

Als kindtrainster reik ik kinderen op een speelse manier sociale vaardigheden en zelfcontrolevaardigheden aan. Daarnaast ben ik eveneens gezins- en schoolbegeleidster. Als gezinsbegeleidster begeleid ik gezinnen aan huis waarbij ik opvoedingsondersteuning aanbied. Ik vind het in de eerste plaats belangrijk om oog te hebben voor de krachten en positieve dynamiek binnen een gezin en hun specifieke context om vervolgens van daaruit te vertrekken bij het uitstippelen van een geschikte, vraaggerichte begeleiding.

Als schoolbegeleidster en leerkrachttrainster reik ik leerkrachten tools aan om gewenst gedrag te stimuleren, hoe om te gaan met gedragmoeilijkheden en hoe ongewenst gedrag aan te pakken.